Hisar Kahve

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

HİSAR KAHVE SAN. TİC. A. Ş.; müşterilerine Türk Kahvesi ve Dünya Kahve Çeşitleri konusunda kahve ve kahve ürünleri kapsamında daima en iyi ürünleri sunmayı hedefleyerek; tüm ürünlerinde hammaddeden tüketiciye kadar oluşacak gıda güvenliği ve kalite risklerinin ortadan kaldırılması amacı ile Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekliliklerine uygun olarak üretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefler.

Değişen pazar ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanlarıyla birlikte güvenilirliği ve verimliliği sürekli arttırmayı hedefleyen firmamız; müşterilerinin, çalışanlarının ve tedarikçilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak suretiyle tüketici haklarına saygı gösteren, yasal mevzuata uyan, teknolojik gelişmeleri takip ederek maksimum verimlilikte gıda güvenliğine uygun üretim yapan bir firma olmayı temel ilkesi kabul etmiştir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Kültür ve Farkındalık sistemimiz gereğince ürün güvenliği, kalitesi, bütünlüğü, özgünlüğü ve yasallığı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin işletmemizdeki tüm personellerin desteği ve sistemin içerisine dahil olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Kalite ve Gıda Güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için, Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştireceğimizi,

Kuruluşumuzda gıdaların savunulması için iç ve dış tehditleri yönetmek müşterilerimize güvenli ve güvenilir ürünler sunabilmek, tüm girdilerimizin tedarik sürecinde özgünlük risklerini yönetmek için etkin çalışmalar yürütülmekte ve gerekli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve yükümlülükler uyarınca, çevre bilincini gözeterek ve personelimizde de oluşturarak işletmenin kendisinin ve atıklarının çevreye zarar vermesini engelleyecek faaliyetler yürütülmekte ve gerekli kontroller yapılmaktadır.

Kuruluşumuz da çalışanlarımızın gerek yasal gerekse iş sözleşmelerinden doğan tüm hakların korunması sağlanarak ve İş Sağlığı ve Güvenliği yasal gerekliliklerine uygun üretim faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup; etkin takip sistemi ile çalışanlarımızın güvenliği güvence altına alınmaktadır.

HİSAR KAHVE; üretim süreci boyunca kaliteli ve hijyenik koşullarda üretim yaparak müşterilerine üretim ve satış hizmetlerinde kalite, hız ve güveni sunar.